Személyes adatok feldolgozása

INFORMÁCIÓK A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL

ALAP ÖSSZEFOGLALÁS

Az HW LOGISTIC s.r.o. véghez viszi az Ön személyes adatainak feldolgozását, mivel az elkerülhetetlen az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez (vagy az ilyen szerződés megkötése előtti biztonsági lépések megtételéhez), és a továbbiakban is feldolgozza azon adatokat, melyek feldolgozás elkerülhetetlen a társaság nyilvános jogi kötelezettségeinek betöltéséhez.

1. AZ INTÉZŐ SZEMÉLYE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

 • 1.1. Az Ön adatainak feldolgozója az HW LOGISTIC s.r.o. kereskedelmi cég, melynek székhelye Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha, identifikációs szám: 03700160, nyilvántartásba véve a Praha-i járásbíróság által vezetett cégnyilvántartásban, a C szakasz, 236509 szám alatt (a továbbiakban: „intéző“).
 • 1.2. Az intéző elérhetőségei az alábbiak: szállítási cím embatrade - frogman, Szecheneyi utca 44-46, 4110 Biharkeresztes, az elektronikus posta címe rendelesek@raktarkiarusitas.hu, telefonszám +36 19 989 215.
 • 1.3. Az intéző nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

 • 2.1. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja az a tény, hogy az ilyen feldolgozás szükséges a:
             2.1.1.  az Ön és az intéző vagy az általa megbízott személy közötti szerződés teljesítése a 6. cikk 1 számú bekezdésének értelmében vett ilyen 
             szerződés megkötése előtt hozott intézkedés végrehajtása b) Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 / EK rendelete a személyes adatok
             feldolgozása vonatkozásában a személyek védelméről és a személyek védelméről és a személyek szabad mozgásáról valamint a 95/46 / EK
             irányelv (a személyes adatok védelméről szóló általános rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló (a továbbiakban: „rendelet“) alapján;
             2.1.2. a 6. cikk 1 pontjának bekezdése értelmében az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése, c pontjában foglalt
             követelményeknek, különösen az általánosan kötelező erejű jogszabályok való megfelelésnek, főképp a módosított hozzáadottérték-adóról szóló
             235/2004. sz. törvény 586/1992. sz. törvény a módosított jövedelemadóról és az 563/1991. sz. törvény a számvitelről, a későbbi rendelkezések
             megfogalmazása.

3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

 • 3.1. A személyes adatok feldolgozásának célja az Ön és a vagyonkezelő közötti szerződés megkötése, beleértve az áruk átadását és a felelősség feloldását a hibákért, az intézkedéseknek a megbízó által az ilyen szerződés megkötése előtt végrehajtott intézkedései és az intéző által a kapcsolódó közfeladatok teljesítése.
 • 3.2. Az adatkezelőnek nincs automatikus, egyéni döntése a rendelet 22. cikke értelmében.

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

 • 4.1.  Az Ön személyes adatait a szerződés jogainak és kötelezettségeinek, valamint az általánosan kötelező érvényű jogszabályok szerinti archiváláshoz szükséges időtartam alatt, de legkésőbb az általánosan kötelező érvényű jogszabályok által előírt időtartam alatt feldolgozzák.

5. A SZEMÉLYES ADATOK EGYÉB KEZELŐI

 • 5.1. A személyes adatai más kezelői az árut szállító cég és más személyek, akik az áruszállításban részt vesznek, vagy fizetési műveletek keretein belül foglalkoznak a megrendeléssel, illetve a webáruház működésével kapcsolatos technikai szolgáltatásokat nyújtó személyek, beleértve a szoftverek és az adattárolás működését is. 
 • 5.2. A jogi kötelezettségek teljesítése céljából feldolgozott személyes adatainak címzettjei lehetnek a pénzügyi hatóságok vagy más illetékes hatóságok abban az esetben, ha az intézők általánosan kötelező erejű jogszabályokat írnak elő.
 • 5.3. Az intéző nem kívánja átadni személyes adatait harmadik országnak (nem EU-tagállamnak) vagy nemzetközi szervezetnek.

6. AZ ADATOK TÁRGYÁNAK JOGAI

 • 6.1.  A rendeletben meghatározott feltételek mellett Önnek joga van arra, hogy a megbízottól hozzáférést kérjen a személyes adataihoz, a személyes adatok javításához vagy törléséhez, a feldolgozás korlátozásához, a személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga és a személyes adatok hordozhatóságához való jogtól.
 • 6.2. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozását megsértették vagy megsértették a rendeletet, jogában áll panaszt tenni a Felügyeletnél.
 • 6.3. Ön nem köteles személyes adatait megadni. A személyes adatok biztosítása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, a személyes adatok átadása nélkül, a szerződés megkötése vagy a megbízó általi teljesítés nem lehetséges.

BELEEGYEZÉS A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁBA ÉS INFORMÁCIÓK A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL

ALAP ÖSSZEFOGLALÁS

Ön vállalja, hogy feldolgozza személyes adatait az HW LOGISTIC s.r.o. az üzleti kommunikáció (marketing ajánlatok) és más marketing tevékenységek küldésére az Ön személyére. Ön bármikor visszavonhatja a beleegyezését, és a kereskedelmi kommunikációt nem továbbítják Önnek. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos részletesebb információkat megtalálja az alábbiakban.

1. AZ INTÉZŐ SZEMÉLYE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

 • 1.1. Az Ön adatainak feldolgozója az HW LOGISTIC s.r.o. kereskedelmi cég, melynek székhelye Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha, identifikációs szám: 03700160, nyilvántartásba véve a Praha-i járásbíróság által vezetett cégnyilvántartásban, a C szakasz, 236509 szám alatt (a továbbiakban: „intéző“).
 • 1.2. Az intéző elérhetőségei az alábbiak: szállítási cím embatrade - frogman, Szecheneyi utca 44-46, 4110 Biharkeresztes, az elektronikus posta címe rendelesek@raktarkiarusitas.hu, telefonszám +36 19 989 215.
 • 1.3. Az intéző nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

 • 2.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 / EK rendelete a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában a személyek védelméről és a személyek védelméről és a személyek szabad mozgásáról valamint a 95/46 / EK irányelv (a személyes adatok védelméről szóló általános rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló (a továbbiakban: „rendelet“) alapján.

3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

 • 3.1. A személyes adatok feldolgozásának célja, hogy üzleti üzenetet küldjön és más marketing tevékenységeket hajtson végre az eladó fél Önnek.
 • 3.2. Az adatkezelőnek nincs automatikus, egyéni döntése a rendelet 22. cikke értelmében.

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

 • 4.1. Az az időtartam, ameddig személyes adatait a megbízott tárolja, a hozzájárulásának dátumától számított 3 év, de legfeljebb addig, amíg személyes adatfeldolgozási beleegyezését (erre a célra) visszavonták.

5. A SZEMÉLYES ADATOK EGYÉB KEZELŐI

 • 5.1.  A személyes adatok más címzettjei azok, akik marketingszolgáltatást nyújtanak a rendszergazda számára.
 • 5.2. Az intéző nem kívánja átadni személyes adatait harmadik országnak (nem EU-tagállamnak) vagy nemzetközi szervezetnek.

6. AZ ADATOK TÁRGYÁNAK JOGAI

 • 6.1.  A rendeletben meghatározott feltételek mellett Önnek joga van arra, hogy a megbízottól hozzáférést kérjen a személyes adataihoz, a személyes adatok javításához vagy törléséhez, a feldolgozás korlátozásához, a személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga és a személyes adatok hordozhatóságához való jogtól.
 • 6.2. Önnek bármikor jogában áll visszavonni a hozzájárulását az adminisztrátornak megadott személyes adatok feldolgozásához. Ez azonban nem érinti a személyes adatok feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Visszavonhatja hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához: írásban e-mail-ben vagy a deaktivációs gomb használatával.
 • 6.3. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozását megsértették vagy megsértették a rendeletet, jogában áll panaszt tenni a Felügyeletnél.
 • 6.4. Ön nem köteles megadni személyes adatait. Személyes adataid megadása nem jogi vagy szerződéses követelmény, és nem követelmény, amely szerződéskötésre van szükség.
 • 6.5. Önnek bármikor jogában áll kifogásolni személyes adatainak feldolgozását a közvetlen marketing céljára, beleértve a profilalkotást is, ha a profilozás a közvetlen marketingre vonatkozik. Ha Ön személyes adatainak közvetlen marketing célokra történő feldolgozását kifogásolja, az Ön személyes adatait a továbbiakban nem fogják feldolgozni.

Beleegyezését a hírlevélre való feliratkozásnál, rendelés leadásánál vagy regisztrációnál adja.

Törődünk az Ön adataival

Cookies-beállítások
Hozzájárulásával Ön biztosítja, hogy weboldalunk megjegyezze, mi van a kosarában, ajánlja az Ön által választott termékeket, és megjegyzi a bejelentkezési adatait, így Önnek nem kell minden alkalommal bejelentkeznie, amikor felkeresi webáruházunkat.

A cookie-k kis fájlok, amelyeket ideiglenesen az Ön böngészője tárol – ha beleegyezik a cookie-k feldolgozásához, Ön hozzájárul weboldalunk fejlesztéséhez.

Egyetértek és folytatomNem engedélyezem a sütiket
Hírlevelünkkel mindig egy kicsivel többet kaphat!
Kap egy 800 Ft értékű akciós kupont
Elsőként értesül majd újdonságainkról
Tökéletes áttekintése lesz minden akciónkról
Velünk mindig spórol
Az árengedményt nem lehet kombinálni vagy együttesen felhasználni más utalványokkal és cégkuponokkal